Niemieckie samochody używane cieszą się dużym powodzeniem wśród Polaków, dlatego też wielu z nich decyduje się na sprowadzenie auta z zagranicy. Po znalezieniu najlepszej oferty i spisaniu umowy kupna-sprzedaży w języku polskim i niemieckim, tuż po wyrejestrowaniu samochodu z Niemiec należy zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie z obowiązującym prawem, samochód, który nie posiada polisy ubezpieczeniowej OC w nowym kraju zarejestrowania, nie jest uprawniony do poruszania się po drogach krajów należących do Unii Europejskiej. Dlatego należy niezwłocznie dokonać formalności związanych z ubezpieczeniem auta sprowadzanego z Niemiec.

Kiedy wykupić ubezpieczenie OC?

Wiele osób zastanawia się, kiedy najlepiej wykupić ubezpieczenie sprowadzanego samochodu. Wykupienie polisy OC jest obowiązkowe i spoczywa ono na nowym właścicielu pojazdu, który został sprowadzony z zagranicy. Po zakupie pojazdu w Niemczech, a następnie jego czasowej rejestracji na terenie tego kraju, nowy właściciel ma 30 dni na dokonanie stałej rejestracji auta w Polsce, począwszy od dnia wypełnienia wspomnianych formalności. Zazwyczaj wykupienie stałej polisy OC ma miejsce do czasu zarejestrowania samochodu w kraju docelowym. Jednak wielu klientów zadaje sobie pytanie, czy da się zakupić ubezpieczenie sprowadzanego samochodu wcześniej. Warto wspomnieć, że ubezpieczenie OC na 12 miesięcy można wykupić nie tylko wtedy, gdy auto zostało już zarejestrowane w Polsce i posiada polskie tablice rejestracyjne. Można dokonać tego wcześniej w celu poruszania się zakupionym samochodem niemalże od razu, jednak wymaga to spełnienia następujących warunków:

  • wspomniane auto musi mieć ważny przegląd stanu technicznego pojazdu;
  • do wykupienia polisy potrzebna jest polsko-niemiecka umowa kupna–sprzedaży (przetłumaczona na obydwa języki);
  • pojazd musi mieć aktualne tymczasowe tablice rejestracyjne.

Po spełnieniu powyższych punktów nowy właściciel auta może ubezpieczyć auto z Niemiec już na terenie własnego kraju, wykupując od razu pełen pakiet OC na okres jednego roku, zawierający również autocasco i assistance. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane osobom, które zakupiły samochód klasy premium, który jest szczególnie narażony na kradzież. W takich wypadkach zwlekanie z ubezpieczeniem może powodować wzrost ryzyka większych strat finansowych. Warto jeszcze zaznaczyć, że wcześniejsze wykupienie OC nie zwalnia aktualnego właściciela pojazdu z zarejestrowania samochodu we wskazanym terminie i dopełnienia formalności rejestracyjnych. Po wykonaniu wspomnianych czynności należy poinformować ubezpieczyciela o zmianie danych auta.

Ubezpieczenie pojazdów sporowadzanych z Niemiec - krok po kroku

Tymczasowe ubezpieczenie auta sprowadzanego z Niemiec

W przypadku, kiedy właściciel pojazdu woli poczekać na dopełnienie formalności rejestracyjnych z wyborem konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i zapoznaniem się z ofertami dotyczącymi polis OC, a mimo tego chce już poruszać się pojazdem, ma również możliwość wykupienia tymczasowego ubezpieczenia auta sprowadzanego z Niemiec na okres 30 dni, której koszt wynosi zazwyczaj około 100 zł. Taka polisa jest ważna przez miesiąc, jednak ten czas może ulec skróceniu w przypadku, jeśli pojazd zostanie wcześniej zarejestrowany – wtedy tymczasowa polisa OC wygasa automatycznie, więc warto mieć to na uwadze. Również w przypadku stłuczki może wiązać się z ogromnymi kosztami, gdyż ubezpieczyciele nie zawsze zgadzają się na wypłatę odszkodowania za auto na ubezpieczeniu tymczasowym, dlatego warto przekalkulować wszystkie za i przeciw. Warto także wspomnieć, że brak ciągłości ubezpieczenia grożą surowe kary, a przerwy pomiędzy polisami pozostają w historii UFG, dlatego warto mieć na uwadze terminowe przedłużanie lub wykupienie nowych ubezpieczeń OC.

Kolejnym ważnym aspektem podczas ubezpieczania auta z Niemiec jest fakt, że polisa OC jest potrzebna już w trakcie jego wyrejestrowania i podczas zarejestrowania w Polsce. W Niemczech w celu otrzymania tymczasowych tablic rejestracyjnych pojazd musi posiadać już ubezpieczenie OC – zawiera się je na co najmniej okres 14 dni, jego koszt zaś wynosi aż 60 euro (jednak koszt ten jest podobny dla wielu firm). Natomiast plusem takiego rozwiązania jest fakt, że tymczasowa polisa może zostać wykupiona w lokalnym wydziale komunikacji i nie trzeba jeździć po agencjach ubezpieczeniowych (jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawrzeć taką umowę z firmą ubezpieczeniową). Godnym uwagi jest fakt, że wiele transakcji dotyczących sprowadzania samochodów z Niemiec i ich ubezpieczania można dokonać drogą telefoniczną, dokumenty przesyłane są wówczas na skrzynkę mailową. Kolejnym plusem jest fakt, że do wykupienia polisy OC wystarczy sama polsko-niemiecka umowa kupna-sprzedaży zawarta z poprzednim właścicielem pojazdu. Następną zaletą takiego tymczasowego ubezpieczenia samochodu w Niemczech jest fakt, że nie wymaga ono żadnego wypowiadania umowy – wygasa ono automatycznie w dniu rejestracji pojazdu na terenie innego kraju. Jest to korzystne zwłaszcza dla osób poruszających się po terenie Unii Europejskiej do czasu załatwienia wszystkich formalności dotyczących rejestracji pojazdu.